Аписселект

Стопанството разполага с 200 бр. пчелни семейства, разположени в един пчелин с площ от 7 хил. кв.м. Разполага с нуклеусов парк с над 2 хил. места, лаборатория изградена специално за производството на пчелни майки и пчелно млечице.

Фермата произвежда и някои специализирани пчелни продукти - Перга, Пчелно млечице и Апилактат, с които може да се запознаете по-подробно в продуктите на фирмата.