Племенни пчелни майки

Племенните пчелни майки се произвеждат в стопанството с технология, в която се работи с готови излюпени неплодни племенни пчелни майки, което позволява да се извършва двукратен контрол на качеството на неплодните майки.

Изходният материал, който се ползва за производството на племенните пчелни майки е контролиран (инструментално осеменени елитни пчелни майки) и предоставен от НРАП (Национална Развъдна Асоциация по Пчеларство).

Пчелните майки се оплождат в район с над пет километра изолация от други пчелини. Тази дейност се осъществява с подкрепата на общ. Първомай с решение за разселване и насищане на региона с Българска Медоносна Пчела. 


Пчелни семейства

Пчелните семейства се произвеждат на четери или пет рамки ланкстрот-рут или дадан-блат съобразени с наредба 47.

Изпитани племенни пчелни майки

Тези пчелни майки са произведени в нуклеуси, които са със значително по-голям обем от стандартните. При производството на тези майки постоянно се  следи и проверява тяхната яйценосна дейност в продължение на 25 дни след тяхното оплождане. Цената на тези майки е по-висока поради повечето производствени разходи.

Презимували племенни пчелни майки

Това са пчелни майки, които ние произвеждаме в предишния сезон - в началото на август месец. Те се прехвърлят в по-големи нуклеуси, в коиот се оставят да работят до тяхното зазимяване.

Тези пчелни майки са подходящи и необходими на пчелни семейства, които са изгубили своите пчелни майки през зимния сезон. Рано на пролет готовите пчелни маики се транспортират, чрез МНП (микро-нуклиус пакет), който е подходящ дори и при транспорт при ниска температура.

Пчелно млечице

Перга

Апилактат

Пчелен мед

Прополис - Пчелен клей